Nieuws

15
mei

Opening Ecowijk Mandora in Houten

Ecowijk Mandora in Houten

Op zaterdag 13 mei 2017 vierden de bewoners van Ecowijk Houten het openingsfeest van deze prachtige nieuwe wijk die gedoopt is als ‘Ecowijk Mandora’.

Uitgebreide kennis van streekeigen beplanting

Vanwege onze uitgebreide kennis van streekeigen beplanting hebben wij als boomverzorgers en hoveniers ook ons steentje mogen bijdragen aan de totstandkoming van de gezamenlijke Mandetuin.

Duurzaam

Deze duurzame ‘Levende Tuin’ die is aangelegd voor en vooral in samenwerking met de bewoners zal zeker bijdragen aan een beter leefklimaat en de gezondheid. Door de natuurvriendelijke voorzieningen die zijn aangebracht vormt deze een eldorado voor mens, dier en plant. Voor een aantal bewoners hebben wij ook hun eigen ‘Levende tuin’ mogen realiseren, uiteraard in harmonie met hun ecologisch gebouwde woning en natuurlijk met de aangrenzende Mandetuin.

Sommige bewoners hebben wij zoveel mogelijk handreikingen gegeven voor wat betreft de aanleg van een passende (halfverharding) en de aanplant van bomen, hagen en struiken maar hebben zelf schep en spade ter hand genomen om zodoende de natuur optimaal te beleven.

Wij wensen alle bewoners van Ecowijk Mandora heel veel geluk en woonplezier en blijven graag klaar staan voor allerhande vragen over de tuin.