Zorgplicht voor bomen

De Specialist voor Boomverzorging, Tuinaanleg- en Onderhoud

Is uw boom gezond en veilig?

Een goedverzorgde boom staat wel zo mooi in de tuin. Maar er is nog een belangrijke reden om bomen in goede conditie te houden. Als eigenaar van een boom heeft u namelijk een wettelijke zorgplicht. Wanneer bijvoorbeeld een vallende tak schade of letsel veroorzaakt, kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Wij helpen u graag om deze situatie te voorkomen.

Tekenen dat er iets mis is

Holtes of vervorming van de stam en de aanwezigheid van paddestoelen kunnen erop wijzen dat de standvastigheid van de boom te wensen laat, of dat de boom breukgevoelig is. Slecht aangehechte, breukgevoelige takken of dikke dode takken vormen ook een gevaar voor de veiligheid. Verder kan een boom vitaliteit missen doordat er vocht-, zuurstof- of voedingsgebreken zijn.

Onderzoek en advies

Vraag de boomexperts van Van Amerongen Boomverzorgers & Hoveniers om advies. Wij controleren voor u de kwaliteit van de groeiplaats en de veiligheid van uw bomen. Daarbij geven wij u deskundig advies over de te nemen stappen. Indien gewenst, geven wij de boom de verzorging die hij op korte en langere termijn nodig heeft.

Bomen behouden of kappen?

Soms is het de vraag of u uw best moet doen om een boom te behouden, of dat u deze beter kunt laten kappen. Op zo’n moment is het wijs om de boomspecialisten van Van Amerongen Boomverzorgers & Hoveniers in te schakelen. Wij kunnen de levensverwachting van bomen bepalen, en de geldelijke waarde van bomen taxeren.

Bepaling van de levensverwachting

Gaat de leefomgeving van een boom ingrijpend veranderen? Dan is het zinvol om de levensverwachting van de boom te bepalen. Bij nieuwbouw binnen de kroonprojectie bijvoorbeeld, kunnen de groeiomstandigheden van een boom ernstig belemmerd raken. Wij onderzoeken graag voor u of de boom gespaard kan worden of dat kap beter is. U kunt dan een boom herplanten die zich thuis voelt in de nieuwe leefomgeving.

Taxatie van (beschadigde) bomen

Bomen zijn zeer waardevol. Soms is het nodig om de exacte waarde van een boom vast te stellen. Bijvoorbeeld wanneer een boom beschadigd is door een aanrijding, wanneer er een juridisch geschil is of wanneer u een afweging moet maken tussen behoud en kap. Een taxatierapport biedt u houvast voor het nemen van de juiste beslissing.

Bel ons gerust voor meer informatie of een afspraak.