Garantie

De Specialist voor Boomverzorging, Tuinaanleg- en Onderhoud

garantie vhg

Garantie

Wij geven u natuurlijk garantie op de uitgevoerde werkzaamheden en de geleverde materialen als ook op de door ons verrichtte aanplant van gewassen in uw tuin. Wanneer er binnen een groeiseizoen planten niet goed aanslaan of zelfs dood gaan, dan vervangen we deze voor u, mits u er als een ‘goed huisvader’ voor heeft gezorgd.

Nu heeft de beplanting tijd nodig om goed tot ontwikkeling te komen. Na ongeveer een half jaar lopen we nog een keer samen door uw tuin om te bekijken of alles wel groeit zoals bedoeld. Misschien moeten er planten worden vervangen, omdat ze dood zijn gegaan of omdat bij nader inzien een ander soort met betrekking tot kleur of vormgeving beter in uw tuin tot zijn recht komt.

Als lid van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners bieden wij u heldere consumentenvoorwaarden en de garantie dat eventuele fouten en schade worden hersteld.