Boerderijtuinen

De Specialist voor Boomverzorging, Tuinaanleg- en Onderhoud
Boerderijtuinen

Bij de aanleg van een tuin bij een boerderij of landgoed is één van de doelstellingen het eigen karakter van de streek zoveel mogelijk te versterken en de erven te laten harmoniëren in het landschap. De ervaring leert dat cultuurhistorie en de landschappelijke inpassing van erven goed samen kunnen gaan met de wensen en eisen van de bewoners in de ‘moderne tijd’. Ons bedrijf verleent hierin advies, maakt ontwerpen van boerentuinen en legt deze desgewenst aan. Wij zijn in dit geval meer landschapsinrichter, we proberen de bebouwing naadloos in het landschap te passen, zonder de wensen van de bewoners uit het oog te verliezen